Products List

Sr No Generic Name Packing
1 Sildenafil Citrate 100mg 10′s
2 Sildenafil Citrate 50mg 10′s
3 Sildenafil Citrate 25mg 10′s
4 Sildenafil Citrate 130mg 10′s
5 Sildenafil Citrate 120mg 5′s
6 Sildenafil Citrate 150mg 10′s
7 Sildenafil Citrate 200mg 10′s
8 Sildenafil Soft Chewable 100mg 10′s
9 Sildenafil Soft Chewable 100mg (7 Flavor) 7′s
10 Sildenafil Professional  100mg 10′s
11 Sildenafil Super Active 100mg 10′s
12 Sildenafil + Dapoxetine 160mg 4′s
13 Sildenafil Citrate + Dapoxetine 200mg 4′s
14 Sildenafil + Tadalafil 6′s
15 Tadalafil 20mg  10′s
16 Tadalafil 5mg 10′s
17 Tadalafil 40mg 10′s
18 Tadalfil 60mg 10′s
19 Tadalafil 40mg 10′s
20 Tadalafil Professional 20mg 10′s
21 Tadalafil Professional 40mg 10′s
22 Tadalafil Soft 20mg 10′s
23 Tadaladil Soft 40mg 10′s
24 Tadalafil Super Active 20mg 10′s
25 Tadalafil 20mg + Dapoxetine 60mg 10′s
26 Vardenafil 20mg 10′s
27 Vardenafil 20mg (Vardenafil Professional) 4′s
28 Vardenafil 40mg 10′s
29 Vardenafil 60mg 10′s
30 Vardenafil 20mg+ Dapoxetine 60mg 4′s
31 Vardenafil sof gel cap 20mg 10′s
32 Vardenafil Soft 10′s
33 Dapoxetine 30mg 10′s
34 Dapoxetine 60mg 10′s
35 Sildenafil Oral Jelly sachet
36 Tadalafil Oral Jelly sachet
37 Sildenafil Citrate + Fluxotin 140mg  10′s
38 Sildenafil Citrate + Fluxotin 160mg  10′s
39 Sildenafil Citrate + Duloxitin 130mg 10′s
40 Sildenafil Citrate + Duloxitin 160mg 10′s
41 Sildenafil + Dapoxetine 160mg 4′s
42 Sildenafil + Dapoxetine 200mg 4′s
43 Vardenafil Oral Jelly sachet
44 Avanafil 50mg 4′s
45 Avanafil 100mg 4′s
46 Tramadol 50mg 10′s
47 Tramadol 100mg 10′s
48 Fenestride 1mg 10′s
49 Fenestride 5mg 10′s
50 Isotrotinoine 10mg  10′s
51 Isotrotinoine 20mg 10′s
52 Sertralin 50mg 10′s
53 Sertralin 100mg 10′s
54 Esomeprazole 20mg 10′s
55 Esomeprazole 40mg 10′s
56 Fluconazole 50mg 10′s
57 Fluconazole 100 10′s
58 Fluconazole 150 10′s
59 Fluconazole 200 10′s
60 Tamoxifen Citrate 10mg 10′s
61 Tamoxifen Citrate 20mg 10′s
62 Careprost (Eye drop) Bottle
63 Fluoxetine 20mg 10′s
64 Fluoxetine 40mg 10′s
65 Fluoxetine 60mg 10′s
66 Carisopradol 350mg 10′s
67 Carisopradol 500mg 10′s
68 Falmciclovir 250mg 6′s
69 Falmciclovir 500mg 3′s
70 Anti Smoking 10′s

For Women

1 Female Sildneafil Citrate 100mg Tab 4′s
2 Female Tadalafil 10mg Tab 10′s
3 Female Tadalafil 20mg Tab 4′s
4 Vaginal Shrinking Cream Tube
5 Burst Firming Cream Tube
6 Clomephen Citrate 25mg 10′s
7 Clomephen Citrate 50mg 10′s

CIPLA

1 Tadalafil 20mg (Tadacip) 4′s
2 Sildenafil Citrate 100mg (Suhagra) 4′s
3 Sildenafil Citrate 100mg (Silagra) 4′s

Ajanta Pharma

1 Kamagra 4′s
2 Kamagra Gold 4′s
3 Kamagra Jelly Sachets
4 Kamagra Effervescent 7′s
5 Kamagra Soft 4′s

HERBAL MEDICINE

1 Herbal Viagra 1X30 pack Bottle
2 Herbal Penis Enlargement capsule 1×30 cap Bottle Bottle
3 Herbal Slimming Capsule- 30 capsules in a box Box
4 Herbal sliming Tablets – 60 tablets in Bottle Bottle
5 Penis Enlargement Herbal Cream Tube (10 gm)
6 Improves Sexual Health For Men 10′s
7 Libido Enhancer for Women 10′s